Asociace

Asociace2018-11-15T14:10:38+00:00

Stanovisko CZAZA k návrhu novely zákona č.246/1992 Sb., „…proti týrání zvířat“

Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z.s., podporuje uzákonění minimálních rozměrů ubikací pro chov velkých kočkovitých a psovitých šelem, medvědů a hyen a zároveň souhlasí se zákazem raného odstavu mláďat za účelem jejich využití v tzv. kontaktních zoo, tj. zařízení bez licence k provozování zoologických zahrad, ale zoo napodobujících, pro komerční mazlení a fotografování.

V zásadě však nesouhlasíme s plošným zákazem chovu vybraných skupin zvířat, např. jedovatých hadů a velkých kočkovitých šelem, neboť ochrana proti týrání je dostatečně již uzákoněna, jen není jednotně a důsledně vymáhána.

Rovněž aktivisticky vynucený zákaz forem podnikání, jako jsou cirkusy, považujeme za současného tolerování jiných obdobných drezur – sokolnictví, jezdectví, psí agility apod., za zásadně nespravedlivý a při současném tolerování zjevného týrání zvířat v podmínkách ,,velkého“ podnikání, jako jsou halal porážky a klecový chov drůbeže, za pokrytecký.